Jauhesammutin & Vaahtosammutin

Paloturvallisuuden asiantuntija Somerolla

Olemme paloturvallisuus- ja sammutinpalveluja tarjoava asiantuntijayritys. Tarjoamme kokonaisvaltaisia huoltoja jauhesammuttimille ja vaahtosammuttimille. Teemme erilaisille tiloille ja rakennuksille sammuttimien kunnossapitotarkastuksia sekä sammuttimien määrään, tyyppiin ja tehovaatimuksiin liittyviä kartoituksia. Palveluihimme kuuluvat jauhesammutin- ja vaahtosammutintarpeen arvioinnin lisäksi väestönsuojien tarkastukset, tiiveyskokeet sekä huollot.

Teemme lainsäädännön vaatimat tarkastukset ja saat kauttamme mahdollisesti esiin tulleisiin puutteisiin tarvittavat jauhesammuttimet, vaahtosammuttimet sekä väestönsuojavarusteet, pikapalopostien varaosat ja tarvikkeet. Toimipisteemme sijaitsee Somerolla Varsinais-Suomessa.

Sammuttimet

Väestönsuojat

Pikapaloposti

Jauhe- ja vaahtosammuttimien tarkastus ja huolto

Käsisammuttimiin kuuluu mm. jauhesammutin ja vaahtosammutin. Kaikkien sammuttimien kunnossapitoa ohjaa lainsäädäntö, mutta sammuttimien määrä-, tyyppi- ja teholuokkavaatimusten osalta selkeä ja velvoittava lainsäädäntö puuttuu. Vakuutusyhtiöt ovat asettaneet suojeluohjeissaan kiinteistöjen paloturvallisuudelle vaatimuksia, joilla pyritään tarkentamaan lainsäädännössä annettuja yleisiä vaatimuksia. 

Jauhesammuttimen tai vaahtosammuttimen valinta

Autamme kohteeseen sopivan tarpeeksi tehokkaan jauhesammuttimen tai vaahtosammuttimen valinnassa paloturvallisuuden näkökulmasta. Sopivan sammuttimen valintaan vaikuttaa mm. kiinteistön riskit tulipalon syttymiselle, mitä palavia materiaaleja kiinteistössä on sekä sammuttimien ympäristötekijät.

Jauhesammutin on markkinoiden yleisin sammutintyyppi ja se sopii esimerkiksi teollisuuden ja maatalouden tarpeisiin. Jauhesammutin kannattaa olla mukana myös esimerkiksi matkailuautoissa. Jauhesammutin sammuttaa useimmat sisustusmateriaalit, kuitumateriaalit sekä neste- ja kaasupalot. Jauhesammuttimella saadaan lisäksi sammumaan bensiini-, öljy-, lakka- ja maalipaloja. Vaahtosammutin on puolestaan oikea valinta sisätiloihin, kuten toimistoihin, kouluihin ja muihin julkisiin tiloihin. Lisäksi se sammuttaa tehokkaasti palavat nesteet. Sopiva sammutin tulee aina valita sammuttimen tehon, tyypin sekä rakennuksen koon mukaan. Esimerkiksi omakotitaloihin voi hankkia sisätiloihin tehokkaan jauhesammuttimen ja vaikkapa autotalliin vaahtosammuttimen.

Tarkastamme ja huollamme käsisammuttimesi

Vastuu käsisammuttimien, kuten jauhesammuttimen ja vaahtosammuttimen tarkastuksista ja huolloista on kiinteistön omistajalla tai haltijalla (Pelastuslaki 379/12). Käsisammuttimien tarkastuksia ja huoltoja saa suorittaa yritykset, joissa on käsisammuttimien vastuuhenkilön tutkinnon läpäissyt henkilö. Tiesithän, että jauhesammutin, vaahtosammutin ja hiilidioksidisammutin pitää tarkistaa vähintään:

 • vuoden väliajoin, jos sammutin on säilytettäessä alttiina esimerkiksi kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle
 • kahden vuoden väliajoin, jos käsisammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa.

Väestönsuojan tarkastus ja tiiveyskoe

Säännöllinen kunnossapito varmistaa väestönsuojan toimintakunnon

Lainsäädännön vaatimus väestönsuojien kunnossapidolle rakennettujen suojien osalta on, että väestönsuojat on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Pelastuslain mukaan suoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet pitää pystyä ottamaan käyttöön 72 tunnissa huolimatta siitä, vaikka suoja olisi normaaliaikana muussa käytössä.

Vastuuta suojan kunnosta omistaja ei voi ulkoistaa, mutta varsinaisten huoltotoimenpiteiden suorittamisen voi teettää alan asiantuntijalla.

Nimesi menee täällä

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Väestönsuojien kunnossapitoa ohjaava keskeinen lainsäädäntö

Väestönsuojien kunnossapitoa ohjaava keskeinen lainsäädäntö 04/2020

Pelastuslaki (379/2011 12 §) edellyttää, että väestönsuojat sekä niiden laitteet on pidettävä toimintakunnossa.

– Väestönsuoja tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein. (Väestönsuoja laki, Asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 506/2011 20 §.)

– Laitelain (10/2007 §1) tarkoituksena on varmistaa, että laitteiden oikealla huollolla ja tarkastuksella laitteet toimivat luotettavasti.

– Suoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet pitää pystyä ottamaan käyttöön vaaditussa 72 tunnissa (Pelastuslaki 379/2011 76 §).

– Asetus 409/2011 väestönsuojien laitteista ja varusteista määrittelee osaltaan vaatimukset väestönsuojan laitteille.

Kuka vastaa väestönsuojan kunnossapidosta?

Rakennuksessa sijaitsevan väestönsuojan kunto ja käyttövalmius on kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla. Suojan omistaja huolehtii siitä, että suoja laitteineen pysyy kunnossa ja että siellä on suojan käyttökuntoon saattamiseksi ja hätätilanteita varten tarpeelliset varusteet.

Vastuu taloyhtiöissä ja teollisuus- ja liikekiinteistöissä
Teollisuus- ja liikekiinteistöissä kunnossapidosta vastaa kiinteistön omistaja, haltija tai toimenharjoittaja. Mikäli vastuuta ei ole sovittu erikseen esimerkiksi vuokrasopimuksessa, kiinteistön omistaja vastaa väestönsuojan toimintakunnosta. Taloyhtiöissä väestönsuojan toimintakunnosta vastaa hallitus.

Mitä väestönsuojien kunnossapitoon kuuluu ja mitä sillä saavutetaan?

Väestönsuojien kunnossapitoon kuuluu

 • Riittävän suojaustason ylläpito
 • Väestönsuojan laitteiden käyttövarmuudesta huolehtiminen
 • Suojelumateriaalien kunto ja määrä

Säännöllinen huolto varmistaa, että laitteet ovat jatkuvasti kunnossa
Kunnossapidolla vältytään myös yllättäviltä kertakustannuksilta. Kertahankintoja ei tarvitse tehdä nopealla aikataululla, kun suojassa tarvittavat suojelumateriaalit pidetään ajan tasalla. Asianmukaisesti huolletun väestönsuojan elinkaari on pitkä.

Mitä väestönsuojan kunnossapito tarkoittaa käytännössä?

Perussääntö on se, että suojaan sovelletaan sen rakentamisvuoden määräyksiä kullekin suojaluokalle. Jotta väestönsuoja pysyy käyttökunnossa, suositus on:

Tarkastuksen tekemistä 1 vuoden välein
Väestönsuojan teknisen kunnon tarkastus, tarkastetaan ja koekäytetään laitteet sekä tarkastetaan muut varusteet

 • Tarkastus kattaa mm. merkinnät, ilmanvaihtolaitteet, ylipainemittarin, vesipisteen, viemärilaitteet, sisääntulo- ja poistumistiet, sähkökeskuksen, viestintälaitteet, suojateltan, käymälävarustuksen sekä varavesisäiliöt
 • Tarkastetaan suojelumateriaalien kunto ja määrä
 • Työkalut ja suojeluhenkilöstön henkilökohtaiset varusteet
 • Tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti, jossa todetaan myös mahdolliset huoltotarpeet sekä varuste/tarvikepuutteet

Tiiveyskokeen suorittamista 10 vuoden välein
Kokeessa suljetaan suojan läpiviennit, ovet ja luukut. Tämän jälkeen suojan paine nostetaan suojapuhaltimella ohjearvoon, jonka jälkeen mitataan paineenlaskun kesto verrattuna ohjearvoihin.

Mitä vaatimuksia on väestönsuojan laitteille, varustuksille ja rakenteellisille seikoille?

Lainsäädäntö määrittelee vaatimukset suojan laitteille, varustukselle sekä rakenteellisille seikoille (Asetus 409/2011 väestönsuojan laitteista ja varusteista). Kiinteiden laitteiden lisäksi väestönsuojaan tulee hankkia suositusten mukainen suojelumateriaali. Suojelumateriaalien osalta lainsäädäntö ei kerro selkeästi, mikä varustus suojissa on oltava.

Meillä on hyvät ja kattavat suositukset erikokoisissa suojissa tarvittaville työkaluille ja tarvikkeille suojan luokan mukaisesti. Teollisuus- ja liikekiinteistöjen sekä taloyhtiöiden väestönsuojien tarvikesuositukset ovat erilaiset.

Pikapalopostin tarkastus ja huolto

Säännöllinen huolto varmistaa laitteen toimimisen hädän hetkellä

Kiinteistön paloturvallisuudesta huolehtimiseen kuuluu käytössä olevien paloturvallisuuslaitteiden sekä alkusammutusvälineiden säännöllinen tarkastus ja huolto. Pikapaloposti on kiinteistön tärkein alkusammutusväline käsisammuttimien ohella. Käyttöikä pikapaloposteille on pitkä, jos niiden toiminta varmistetaan säännöllisellä kunnossapidolla.

Vastuu pikapalopostien kunnossapidosta kuuluu kiinteistön omistajalle eikä vastuuta voi ulkoistaa. Varsinaiset tarkastus-, koeponnistus ja huoltotoimenpiteet suorittaa alan asiantuntija.

Suoritamme pikapalopostien tarkastukset ja huollot EN 671-3 standardin ja lain määräysten mukaisesti ja varmistamme, että laitteet ovat turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia.

Nimesi menee täällä

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Keskeinen pikapaloposteihin liittyvä lainsäädäntö

Pikapalopostien valmistusta koskevat lait
Pikapalopostit valmistetaan standardin SFS-EN 671-1 mukaan. Uusin versio tästä standardista on vuodelta 2012.

Voit varmistaa standardivaatimuksen täyttymisen standardimerkinnän lopussa olevasta vuosiluvusta. Pikapalopostin täytyy olla valmistettu standardin EN 671-1:2012 mukaan.

Pikapalopostiletkujen tulee olla hyväksytty standardin SFS-EN 694 mukaan.

Tämän lisäksi pikapalopostien on täytettävä rakennustuotedirektiivi 305/2011.

Pelastustoimen laitelaki
Pelastustoimen laitelaki 10/2007 velvoittaa varmistamaan, että pelastustoimen laitteet ovat turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Lisäksi laitelain tarkoituksena on varmistaa, että oikea asennus, huolto ja tarkastus turvaa laitteiden tehokkaan ja luotettavan toiminnan laitteiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Huoltoa koskevat lait
Pikapalopostien kunnossapito- ja huoltovelvollisuus sekä vastuut määritellään Pelastuslain pykälässä 379/12 seuraavasti:

”Laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Vastuu on rakennuksen omistajalla, haltijalla ja toimenharjoittajalla osaltaan.”

Eurooppalainen huoltostandardi SFS-EN 671-3 määrittelee suositukset paloposti- ja pikapalopostijärjestelmien tarkastukselle ja huollolle asetettaville vaatimuksille. Sisäasiainministeriön lausuntojen mukaan lainsäädäntö on riittävä, eivätkä he ole katsoneet tarpeelliseksi laatia erillistä huoltoasetusta, kuten esimerkiksi käsisammuttimien kohdalla on tehty.

Koska ja kenen tulee tarkastaa ja koeponnistaa pikapalopostit?

Pikapalopostit on tarkastettava vuoden välein ja koeponnistettava viiden vuoden välein (SFS-EN 671-3)
Tämän lisäksi pikapalopostien toimintakunnon säännöllinen toteaminen tulisi olla osa kiinteistön tai siinä toimivan yrityksen kunnossapito-ohjelmaa.

Kiinteistön oma vastuuhenkilö
Lisäksi kiinteistön oman vastuuhenkilön tulee tarkastaa säännöllisesti pikapalopostien toimintakunto. Vastuuhenkilön tehtävänä on vastata ja valvoa tehokkaasti, että kiinteistössä noudatetaan hyväksyttyjä paloturvallisuuskäytäntöjä ja -toimenpiteitä. Vastuuhenkilönä voi toimia kiinteistön omistaja tai käyttäjä.

Tarkastuksen, huollon ja koeponnistuksen suorittaa pätevöitynyt henkilö
Standardin mukaisen tarkastuksen, huoltotoimenpiteet ja koeponnistuksen voi tehdä pätevöitynyt henkilö, jolla on tarpeellinen koulutus ja kokemus. Tällainen henkilö voi olla esim. alkusammutuslaitteita huoltavan yrityksen paloturva-asentaja. Henkilön tulee hallita asiaankuuluvien työkalujen, laitteiden ja ohjeiden käyttö. Lisäksi hänen on pystyttävä suorittamaan niin laitevalmistajan suosittelemat kuin myös standardin mukaiset huoltotoimenpiteet.

Mitä pikapalopostin huoltotoimenpiteet tarkoittavat käytännössä?

Perusedellytys huoltotoimenpiteille on, että pikapalopostille tulee vettä
Mahdollisia syitä, että vettä ei tule

 • huolto-/pääsulkuventtiili on kiinni
 • jumittunut takaiskuventtiili
 • vesiputkistoa ei ole vedetty palopostille saakka
 • putkiston alhainen vedenpaine

Alkusammutuskaluston huoltotoimenpiteet dokumentoidaan huoltopöytäkirjaan. Pöytäkirjat soveltuvat paloviranomaisille esitettäviksi dokumenteiksi. Pikapaloposteihin kiinnitetään tarkastus-, koeponnistus- tai huoltotarra.

Huollon yhteydessä on hyvä varmistaa, että pikapalopostin sijainti on merkitty hyvin, jotta laite löytyy helposti hädän hetkellä. Meiltä saat lisätietoa opastemateriaalien vaihtoehdoista.

Tarkastus
Tarkastuksessa laitteiden toimintakunto tarkastetaan lainsäädännön ja valmistajien edellyttämällä tavalla. Silmämääräinen tarkastaminen ei riitä. Toimintakunnon tarkastamiseen ei riitä suihkusuuttimesta juoksutettavan pienen veden määrä. 

Pikapalopostista tarkastetaan

 • sijoituspaikka ja merkinnät
 • pikapaloposti/kela
 • pikaplopostikaappi
 • toiminnan testaus

Koeponnistus
Koeponnistuksen tarkoituksena on varmistaa pikapalopostin letkujen tiiveys. Koneponnistuksessa suoritetaan tarkastuksen lisäksi letkujen paineistus maksimityöpaineensa EN 671-1- mukaan. Jotta koeponnistus voidaan tehdä, on pikapalopostissa oltava koeponnistusyhde.

Säännölliset tai tavanomaiset tarkastukset

Varmistetaan, että pikapaloposti

 • on sille osoitetussa paikassa
 • on esteettömässä ympäristössä sekä näkyvillä ja sillä on helposti luettavissa olevat käyttöohjeet
 • ei ole silminnähden vahingoittunut syöpynyt tai vuotava
Milloin ja miten pikapaloposti tulee korjata tai uusia?

Huolto- tai korjaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi, jos tarkastuksessa tai koeponnistuksessa on todettu puutteita. Vaihtoehtoja tilanteeseen on useita riippuen siitä, onko pikapalopostikaappi yhä kunnossa vai vaurioitunut.

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä myös alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta. Palaamme sinulle asiaan mahdollisimman pian.

  Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

  Tietosuojaselosteen hyväksyntä